Meddelande från EMEA:s företagsrepresentant


Toshiba är ett företag med över 140 års historia.

Under denna period har våra medarbetare guidat oss genom många omvandlingar – från våra formativa år som inkluderade produkter inom belysning, turbiner på 1960-talet, till att vara synonymt med hushållsapparater och halvledare på 1970-talet.

På 1980-talet utvidgade vi både vår verksamhet för multifunktionsskrivare och medicintekniska produkter, och i slutet av 1980-talet var Toshibas bärbara dator marknadens första.  På 1990-talet uppfann vi flashminnet som är drivkraften bakom smarttelefonen vi har i fickan idag.

Dessa utvecklingar och omvandlingar är en indikation på den mångfaldiga kulturen inom Toshiba-koncernen. Vårt företagsetos gör det möjligt för våra medarbetare att vara kreativa, självständiga och bidra till att göra vår verksamhet så framgångsrik som den är idag.

Efter flera svåra år är vi engagerade i att förnya vår koncernstyrning och organisationsstruktur fullständigt.

Nu är det precis som så många gånger förr dags att återuppfinna Toshiba med fokus på våra unika förmågor inom olika områden som till exempel materialenheter, AI-teknik och systemkompetens inom transport, transmission och distribution samt återförsäljning och mekatronik.

Vi värdesätter våra medarbetare som oavsett av deras position visar en passion och känsla för ägande, medarbetare som har en drivkraft att förnya och tillsammans skapa en bättre värld för kommande generationer.

Om du har denna äventyrsanda, detta teametos, globala utsikter och ett sinne för kundnöjdhet, uppmanar jag dig att ansöka om att gå med i vår familj av företag här i EMEA och hjälpa oss att uppnå vår nästa framgång medan vi omvandlar oss själva igen för framtiden.

Hitoshi Otsuka
Corporate Vice President, Corporate Representative – EMEA, Toshiba Corporation